26 paź 2011

Izolacja celulozowa a ekologia.


Firma Isofloc za główny cel postawiła sobie ochronę środowiska i ekologiczność swojego produktu.
Dlatego też isofloc F jest najbardziej ekologicznym materiałem ocieplającym. • Celuloza izolacyjna ma najwiekszą zawartośc materiału pochodzacego z recyklingu spośród wszystkich materiałów izolacyjnych. Siega ona 85%. Dla porównania wełna szklana wykorzystuje maksymalnie 40% materiałów pochodzących z recyklingu.
 • Ekologiczna celuloza poprzez odzysk makulatury papierowej zmniejsza emisje metanu do atmosfery, do której dochodzi, gdy makulatura jest kompostowana.
 • Celuloza jest materiałem w pełni biodegradowalnym.
 • Po renowacji lub wyburzenia budynku, materiały mogą byc ponownie wykorzystane.
 • Isofloc produkowany jest bez wytwarzania dwutlenku węgla – cała energia pochodzi z elektrowni wodnych.
 • Posiada jeden z najmniejszych wskaźników Eco-Indicator 99 (im mniejsza liczba tym produkt jest bardziej przyjazny dla środowiska) 0,002 pkt
        Dla porównania:
        styropian (15 kg/m3) 0,028 pkt
        Wełna mineralna (45 kg/m3) 0,020 pkt
        Wełna mineralna (33 kg/m3) 0,016pkt
 • Do produkcji izolacji celulozowej zużywa się mniej energii niż w innych typach izolacji termicznej. Dla przykładu do wyprodukowania waty szklanej potrzeba 8 razy wiecej energii i 27 razy wiecej do wyprodukowania pianki poliuretanowej.(zobacz tabele poniżej)Porównanie energii potrzebne do produkcji różnych typów izolacji

Produkt
Zużycie energii względem masy*(kWh/kg)
Zużycie energii względem objętości** (kWh/m³)
Gęstość objętościowa (kg/m³)
isofloc F - celuloza
1.2
48 
40
Wełna mineralna
4.7
128
27
Wata szklana
8.9
178
20
Włókno drzewne
4.2
709
170
Syropian
26.4
396
15
Pianka poliuretanowa
27.8
834
30
  * Dla 1kg termoizolacji isofloc F potrzebne jest 1.2 kWh energii.
  ** Dla 1m³ termoizolacji isofloc F o gęstości 40 kg/m³ potrzebne jest 48 kWh energii.

Isofloc F posiada wiele atestów i certyfikatów ekologicznych – najważniejsze z nich to:

Der Blaue Engel
To najstarszy europejski certyfikat dla produktów przyjaznych środowisku. Znak ten jest umieszczony na wyrobach bezpieczniejszych od innych wyrobów tego samego rodzaju, uznanych w danej grupie wyrobów za liderów środowiskowych. Podczas kwalifikowania wyrobów ocenia się: oszczędność surowca, oszczędność zanieczyszczeń, ograniczenie hałasu, eliminację lub ograniczenie ilość odpadów i możliwość ponownego ich użycia.

Znak jakości magazynu ÖKO-TEST

Surowce używane do produkcji a także materiały, z których zrobione są opakowania, są łatwo odnawialne
 i nie obciążają środowiska naturalnego.

ÖKO-TEST Magazin jest od wielu lat jednym z najbardziej kompetentnych wydawnictw przeprowadzających testy produktów i publikujących ich wyniki. Otrzymanie takiego wyróżnienia ma ogromne znaczenie, ponieważ produkty są oceniane przez wysokiej klasy ekspertów.