22 lis 2011

Naturalne materiały izolacyjne a ochrona przeciwpożarowa.

Jakość i ekologiczność materiałów izolacyjnych wytwarzanych z celulozy znajduje coraz większe uznanie. Jednak w odniesieniu do ognioodporności szersze zastosowanie materiałów budowlanych pochodzenia naturalnego budzi wątpliwości natury prawnej, a także uprzedzenia
i zastrzeżenia nacechowane emocjonalnie: skoro papier, z którego wytwarzane są produkty celulozowe, jest łatwo palny, to w przypadku pożaru istnieje podwyższone zagrożenie dla
"życia i mienia". 
Ten wniosek jest jednak niesłuszny!

Nie ma wątpliwości - pożar stanowi zawsze poważne zagrożenie, dlatego stosowanie jak najlepszej ochrony jest sprawą oczywistą. Często jednak, starając się minimalizować ryzyko potencjalnego zagrożenia, kierujemy się emocjami i niedostateczną wiedzą, a nie faktami. 

Niezależne badania materiałowe oraz doświadczenie inwestorów i straży pożarnej dowodzą,
że celulozowy materiał izolacyjny, sklasyfikowany jako palny, bynajmniej nie zwiększa zagrożenia w razie pożaru. Wprost przeciwnie: w porównaniu z niepalnymi, za to syntetycznymi materiałami izolacyjnymi, ten naturalny materiał wykazuje liczne zalety. 

Uniknięcie chemicznych, często silnie trujących produktów spalania i ochrona przeciwpożarowa, jaką celuloza zapewnia konstrukcjom budowlanym, to doskonały argument za tym, aby zdecydować się na zastosowanie tego naturalnego materiału izolacyjnego  – „naturalnie”  w zgodzie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Zapraszamy na przeczytanie całego artykułu na stronie derowerk.pl.