1 lut 2013

Dopłaty do kredytów na budowę i zakup domów i mieszkań energooszczędnych - jakie zmiany dla branży izolacji?

Ogłoszony pod koniec zeszłego roku program dopłat na zakup lub budowę domów i mieszkań energooszczędnych w końcu zaczyna nabierać realnych kształtów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił właśnie listę banków biorących udział w projekcie. Jakie potencjalne skutki dla naszej branży może przynieść ten program w nadchodzących latach? Jakie działania musimy podjąć aby odnieść korzyść z jego wprowadzenia? Aby móc omówić te kwestie, musimy najpierw poznać jego podstawowe założenia.Założenia programu dopłat do domów energooszczędnych

Program przeznaczony jest dla prywatnych inwestorów planujących budowę lub zakup od dewelopera domów energooszczędnych lub mieszkań w budynkach energooszczędnych. Pierwszym ograniczeniem jest konieczność sfinansowania takiej transakcji za pomocą kredytu. Dopłata będzie wypłacana bankowi w przeciągu trzech miesięcy od zakończenia budowy. Pomniejszy to kwotę zadłużenia beneficjenta. O jakich wartościach tu mowa? W zależności od zaplanowanego zużycia energii oraz typu nieruchomości można liczyć na 11 – 16 tys. zł dla mieszkań lub 30 – 50 tys. zł dla domów. Mniejsze kwoty przeznaczone są dla osób decydujących się na budowę lub zakup nieruchomości zużywającej rocznie 40 kWh/mkw, większe – 15 kWh/mkw. Program ma obowiązywać w latach 2013 – 2018, a jego planowany budżet to 300 mln zł. Pierwsi chętni będą mogli skorzystać z dopłaty prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale bieżącego roku.

Skutki wprowadzenia programu dopłat do kredytów dla branży izolacji

Szacunki NFOŚiGW mówią o zainteresowaniu ze strony jednej czwartej przyszłych inwestorów a sam projekt przewidywał zainicjowanie budowy 15 – 20 tys. mieszkań i domów na przestrzeni 5-ciu lat. Są to liczby obok których nie można przejść obojętnie. Dotychczasowy sukces podobnych programów rządowych, np. „Rodzina na swoim” pokazuje, że Polacy chętnie sięgają po dodatkowe środki. Wprowadzany w przyszłości program „Mieszkanie dla Młodych” obejmuje tylko mieszkania na rynku pierwotnym, co dodatkowo zwiększy zainteresowanie dopłatami dla domów energooszczędnych. Narzucone przez program wymagania w zakresie obniżenia współczynnika przenikania ciepła U oznaczają stosowanie znacznie zwiększonej warstwy izolacji. Warto przypomnieć, że dyrektywy unijne nakładają na Polskę obowiązek zaostrzenia obowiązujących w tym zakresie przepisów do roku 2020, kiedy to nie będzie już można wznosić obiektów innych niż energooszczędne. Omawiany przez nas program dopłat będzie stanowił ważny pomost pomiędzy obecnymi standardami izolacyjnymi, a wymaganiami stawianymi inwestorom w niezbyt odległej przyszłości. Rola edukacyjna tego programu jest więc nie do przecenienia. Wzrost zainteresowania społeczeństwa kwestiami energooszczędności, wzrost liczby tego typu inwestycji oraz zwiększone zapotrzebowanie na materiały i usługi izolacyjne, pokazują ogromne znaczenie tego programu dla naszej branży.

Jakie podjąć działania?

Aby najlepiej wykorzystać pozytywne aspekty dopłat do domów i mieszkań energooszczędnych należy przede wszystkim zapoznać się ze szczegółami wymagań technicznych programu. Wiedza ta będzie nieocenionym narzędziem w rozmowach z inwestorami. Cała niezbędna dokumentacja dostępna jest na stronach internetowych NFOŚiGW. Należy również odejść od przestarzałych i nieefektywnych materiałów izolacyjnych. Tylko nowoczesne, ekologiczne produkty, o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, takie jak isofloc F, pozwolą spełnić wysokie wymagania stawiane przez program. W niedalekiej przyszłości Derowerk opublikuje opracowanie, szczegółowo opisujące techniczne aspekty programu dopłat do zakupu i budowy domów i mieszkań energooszczędnych. Tymczasem, na stronie derowerk.pl publikujemy przykładowe obliczenia wpółczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych i detali ocieplonych celulozą isofloc F.