6 wrz 2012

Termomodernizacja budynków zabytkowych - uzyskanie dofinansowania w Łodzi

Miasto Łódź kolejny rok wspiera utrzymanie i restaurację zabytkowych budowli, do których tytuł prawny (prawo własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy) posiadają osoby fizyczne, firmy lub organizacje.

Ogłoszony 24.08.2012 r. konkurs ofert na restuarację i konserwację zabytków oraz na roboty budowlane przy zabytkach umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w wysokości 50% wartości prowadzonych prac. Dofinansowanie obejmuje prace związane z termomodernizacją obiektów zabytkowych. 

Do dociepleń obiektów zabytkowych polecamy materiał isofloc F, ponieważ charakteryzuje się niewielką masą objętościową (25 kg/m3 na płaskich powierzchniach stropu czy podłóg) i najniższym wśród wdmuchiwanych materiałów izolacyjnych współczynnikiem przewodzenia ciepła 0,037 W/m*K.

Oznacza to, że docieplając poddasze czy dach płaski celulozą isofloc nie wprowadzamy nadmiernego obciążenia dla konstrukcji drewnianej. W okresie rozwoju Łodzi przemysłowej często budowano szybko i tanio, więc wytrzymałość konstrukcji dachowych w budynkach zabytkowych jest ograniczona.

Właściwości celulozy isofloc wobec elementów drewnianych pomagają chronić je przed niebezpieczną kondensacją wilgoci i ryzykiem rozwoju grzybów i pleśni. Jednocześnie klasa reakcji na ogień izolacji isofloc: B-s2, d0, stanowi w razie pożaru długotrwałą ochronę przed działaniem ognia. (Warto zwrócić uwagę na artykuł z niemieckiego pisma technicznego: Naturalne materiały izolacyjne a ochrona przeciwpożarowa.)

Docieplając poddasze celulozą isofloc F, przy minimalnej grubości warstwy izolacyjnej, osiągamy maksymalny efekt ociepleniowy: ochronę przed upałami latem i niepotrzebną stratą ciepła zimą.

Niski współczynnik przewodzenia ciepła celulozy isofloc F ma znaczenie również podczas docieplania ścian budynków zabytkowych. Ochrona wartościowej elewacji wymusza wykonanie docieplenia od wewnątrz. Zabudowa i izolacja zabiera wtedy część powierzchni użytkowej pomieszczeń. Im niższy współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego, tym cieńszą warstwę izolacji potrzebujemy, żeby osiągnąć odpowiedni poziom ochrony cieplnej. Oznacza to zachowanie maksymalnej ilości miejsca w pomieszczeniu podczas docieplenia ścian budynku celulozą isofloc F.

Planując docieplenie poddasza, ocieplenie stropu czy ścian izolacją z celulozy isofloc F w budynkach zabytkowych należy uzyskać zgodę służb ochrony zabytków do przeprowadzenia termomodernizacji. Firma Derowerk posiada wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące materiału izolacyjnego isofloc i dla każdego składającego wniosek dotyczący termomodernizacji budynków zabytkowych udostępniamy taką dokumentację.

Termin składania ofert konkursowych: do 30.09.2012.

Miejsce: kancelaria Biura Architekta Miasta, Departament Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113

Więcej informacji dotyczących konkursu i tryb składania ofert znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=7923.