16 lis 2012

Ekologiczne izolacje z celulozy i maszyny do wdmuchiwania - porcja aktualności

Kolejny newsletter opublikowany! Właśnie zakończyliśmy pracę nad listopadową edycją Newslettera, która dostarcza porcję najważniejszych informacji z branży dociepleniowej.

Ocieplenie domu celulozą isofloc to gwarancja spełnienia nowych wymagań ociepleń dla budynków.
 Duże zmiany szykują się w wymaganiach dotyczących współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. Projekt zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewiduje m.in. obniżenie dopuszczalnych wartości współczynnika U. Jak zmiany te wpłyną na branżę termoizolacji?

Modyfikacji ulega również oferta Derowerk. W sprzedaży, obok maszyn firmy X-floc, będą od teraz dostępne w również używane maszyny do wdmuchiwania renomowanych producentów. Stwarza to idealną opcję dla wykonawców szukających tańszych, ale jednocześnie solidnych rozwiązań.

A na koniec wpływ obszaru zastosowania izolacji na jego klasę reakcji na ogień. Europejska Aprobata Techniczna materiału isofloc mówi, że klasa reakcji na ogień B-s2, d0 nie dotyczy każdej przegrody, w którą wbudowany jest materiał. Isofloc ma klasę reakcji na ogień B-s2, d0 w przestrzeni stropodachu, jako izolacja ścian za płytą g-k czy ocieplenie poddasza za płytą osb lub deskowaniem. Podobnych przestrzeni jest więcej. Zapoznaj się z oświadczeniem producenta, jak należy rozumieć enigmatyczne zapisy Aprobaty Technicznej isofloc.