23 paź 2017

Podsumowanie XVII szkolenia dla Autoryzowanych Wykonawców Derowerk

Za nami jesienne seminarium, poświęcone biznesowi izolacji cieplnej metodą wdmuchiwania, maszynom X-FLOC , nowoczesnej celulozie isofloc F oraz systemowi szczelności powietrznej SIGA.


Szkolenie 19.10.2017 r. miało część teoretyczną i praktyczną, w której można było „na żywo” wykorzystać nabytą wiedzę z użyciem maszyny X-FLOC i niemieckiej celulozy isofloc F. Uczestnicy mogli samodzielnie wykonać izolację demonstracyjnej, przeszklonej przegrody metodą wdmuchiwania maszyną Minifant M99 i zmierzyć gęstość ocieplonej przegrody. Część szkolenia poświęcona systemowi szczelności powietrznej SIGA uzupełniła wiedzę uczestników na temat najbardziej efektywnych sposobów zapewnienia ciepłochronności, wiatroszczelności i „oddychania” budynków oraz zdrowemu mikroklimatowi wnętrz.


Najważniejsze dla uczestników były kwestie związane z oszczędnościami czasu i pieniędzy (zarówno wykonawców, jak i inwestorów). Omawialiśmy wydajności maszyn X-FLOC i cechy celulozy isofloc F – m.in. najlepszą dla materiałów wdmuchiwanych lambdę 0,037 W/m*K, unikalną zdolność ochrony konstrukcji drewnianych przed kondensacją wilgoci oraz wysoką klasę odporności na ogień (B s-2, d0). 

W jesiennym szkoleniu wzięło udział 18 osób z całej Polski – m.in. przedsiębiorcza młoda kobieta (która w biznesie „wdmuchiwanym” znalazła atrakcyjną niszę dla swojej firmy). Wszyscy mogli samodzielnie skalkulować, jak rozwiązania Derowerk pozwalają oszczędzać pieniądze zarówno Inwestorów (poprzez redukcję kosztów ogrzewania), jak i Wykonawców, dzięki radykalnemu przyspieszeniu i zapewnieniu pożądanej jakości robót izolacyjnych. 

Więcej: 
https://www.derowerk.pl/xvii-szkolenie-autoryzowanych-wykonawcow.html

8 lut 2017

Termoizolacja a ekologia

Każdego roku 570 tyś. dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza i biernego palenia. Szacuje się, że 92 procent światowej populacji żyje w miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy, a co ósmy zgon na świecie spowodowany jest tymi zanieczyszczeniami.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na uzdrowienie powietrza jest ocieplanie budynków materiałami, które już na etapie produkcji pomagają chronić środowisko.


W dobie zagrożenia smogiem, zanieczyszczeniem powietrza i ich szkodliwości dla zdrowia, ekologia nigdy nie była tak ważna. Trujące związki oraz pyły zawarte w smogu zabijają rocznie 570 tysięcy dzieci na świecie. Nasz kraj jest wyjątkowo zagrożony jego działaniem, a w trakcie chłodnych miesięcy regularnie przekraczane są jego dopuszczalne normy. 

Pierwszym krokiem do czystszego środowiska jest termomodernizacja. Termomodernizacja istniejących budynków materiałami pro-środowiskowymi, pomaga zmniejszyć naszą emisję smogu i ma pozytywny wpływ na środowisko, w którym żyjemy. 

Eksperckie analizy i nasze doświadczenia są jednoznaczne. Termomodernizacja, im bardziej kompleksowa, tym lepiej, jest skutecznym antidotum na smog. Dla domu jednorodzinnego, zastosowanie na stropodachu tylko 19 cm warstwy celulozy isofloc F zmniejsza emisje szkodliwych substancji już o 27%. W skali miasta, a tym bardziej kraju są to ogromne liczby.

Po więcej informacji na temat skutecznej walki ze smogiem zapraszamy na:
https://www.derowerk.pl/smog-niska-emisja-celuloza.html

Czy można zrobić dla środowiska coś więcej? 

WYBÓR MATERIAŁU IZOLACYJNEGO MOŻE BYĆ ŚWIADOMYM GŁOSEM W SPRAWIE CZYSTOŚCI POWIETRZA


Z dostępnych na rynku rozwiązań, można wskazać te, które zużywają ogromne ilości energii do produkcji i pozostają dużym obciążeniem dla środowiska. Ekologiczność takiego wyboru jest co najmniej wątpliwą.

Można wyróżnić też takie materiały ociepleniowe, które już na etapie produkcji pomagają chronić środowisko
. Takim materiałem izolacyjnym jest celuloza isofloc F. Jest tak skutecznym izolatorem, że ilość energii potrzebna do produkcji już po pierwszym miesiącu sezonu grzewczego kompensowana jest oszczędnościami energii grzewczej.

ŹRÓDŁA EKOLOGICZNOŚCI CELULOZY ISOFLOC F


Celuloza izolacyjna ma największą zawartość materiału pochodzącego z recyklingu spośród wszystkich materiałów izolacyjnych. Dla isofloc F wynosi 90%. W tej kategorii wypada bezkonkurencyjnie w porównaniu z innymi materiałami izolacyjnymi. Np.: wełna mineralna pochodzi jedynie w 40% z recyklingu.

Ekologiczna celuloza poprzez odzysk makulatury papierowej zmniejsza emisję metanu do atmosfery, do której dochodzi, gdy makulatura jest kompostowana. Pozwala to jednocześnie wydłużyć cykl życia papieru jako produktu i zamienić go w trwały, ognioodporny, pełnoprawny produkt izolacyjny o niezrównanych parametrach użytkowych.

  • Isofloc F ma minimum 50 lat trwałości użytkowej. Po renowacji lub wyburzeniu budynku, materiały celulozowe mogą być ponownie wykorzystane.

  • Isofloc F produkowany jest bez wytwarzania dwutlenku węgla – niemal cała energia pochodzi z elektrowni wodnych.
  • Celuloza jest materiałem w pełni biodegradowalnym. 

EKOLOGICZNOŚĆ MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH W OPINII EKSPERTÓW

Celuloza posiada jeden z najmniejszych wskaźników Eco-Indicator 99 (im mniejsza liczba tym produkt jest bardziej przyjazny dla środowiska) 0,002 pkt.
Dla porównania:
    • styropian (15 kg/m3) 0,028 pkt
    • wełna mineralna (45 kg/m3) 0,020 pkt
    • wełna mineralna (33 kg/m3) 0,016pkt
Do produkcji izolacji celulozowej zużywa się mniej energii niż w innych typach izolacji termicznej. Dla przykładu do wyprodukowania waty szklanej potrzeba 8 razy więcej energii i 27 razy więcej do wyprodukowania pianki poliuretanowej.
Isofloc F podczas swojego cyklu życia na jeden kilogram zużywa 4,3 MJ energii nieodnawialnej oraz wytwarza -1,1 kg CO2. Co oznacza, że nie tylko nie przyczynia się do globalnego ocieplenia, ale pomaga je istotnie ograniczyć!


Za ekologicznością celulozy przemawia również „Bilans ekologiczny w sektorze budowlanym” (oryg. „Ökobilanzdaten im Baubereich”). Dokument stworzony przez trzy szwajcarskie organizacje: KBOB, eco-bau i IBP. Dokument dostępny jest na publicznej platformie internetowej i przedstawia tabelaryczne zestawienie tzw. „eko-punktów” (UBP). Im mniej punktów zdobywa dany materiał, tym bardziej jest on ekologiczny. Eko-punkty przyznawane są materiałom budowlanym na podstawie:
·         zużycia energii pierwotnej w procesie produkcji;
·         zużycia energii pierwotnej w procesie utylizacji; oraz
·         emisji gazów cieplarnianych do atmosfery towarzyszącej tym procesom.

Celuloza otrzymała 427 punktów, co stawia ją w pozycji materiału najbardziej przyjaznego środowisku. Wełna skalna - otrzymała 1130, a wełna szklana - 1790 punktów. Pianki PUR wypadają jeszcze gorzej, ze wskaźnikiem 6200. Celuloza pozytywnie wyróżnia się na tle innych materiałów izolacyjnych.

Celuloza jako materiał izolacyjny jako jedyna zachowuje bardzo wysoki standard izolacyjny jednocześnie będąc materiałem, którego produkcja i użytkowanie jest z korzyścią dla ludzi i środowiska. Wybierając isofloc F jako materiał izolacyjny świadomie dbamy o czystsze środowisko dla nas i naszych dzieci.

Po więcej informacji na temat celulozy isofloc F oraz docieplania stropodachów zapraszam na: https://www.derowerk.pl/smog-niska-emisja-celuloza.html


Wybrana literatura:

Ökobilanzdaten im Baubereich 2009/1: 2014 , Stand Oktober 2014, Switzerland

Jolanta Gintowt, "Ewaluacja kryterium ekologicznego i ekonomicznego ze względu na pojemność cieplną na przykładzie budynku biurowego", Budownictwo i Inżynieria Środowiska 5(2014)  
Wojciech Moskal, (2017.03.10) "Zatrute środowisko zabija dzieci", Gazeta Wyborcza, s. 3 

Robert Oleniacz, Magdalena Kasietczuk, Mateusz Rzeszutek, "Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do powietrza", w : JCEEA t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 183-196.
Aleksandra Stępniak, Agnieszka Tomaszewska, "Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna", Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Arkadiusz Węglarz, "Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce", KAPE SA